Právní prostor

120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Novelizační dokumenty k § 141

Změny k 1. ledna 2011

  • 281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
  • 409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP