Právní prostor

120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Novelizační dokumenty k § 148

Změny k 1. ledna 2005

  • 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP