Právní prostor

634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

Novelizační dokumenty

Změny k 1. srpna 2010

  • 155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Změny k 1. září 2000

  • 145/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP