Právní prostor

634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2002

  • 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Změny k 1. září 2000

  • 145/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

Změny k 13. srpna 1993

  • 217/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP