Právní prostor

634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

Novelizační dokumenty

Změny k 28. prosince 2015

  • 378/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 15. ledna 2014

  • 476/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. dubna 1995

  • 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 13. srpna 1993

  • 217/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP