Právní prostor

40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 23. srpna 2013

  • 259/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP