Právní prostor

246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Novelizační dokumenty

Změny k 1. března 2004

  • 77/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. července 1993

  • 162/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP