Právní prostor

40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 18. března 2017

  • 55/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. prosince 2016

  • 321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP