OSWALD

235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty

Novelizační dokumenty k § 101g

Změny k 15. února 2017

  • 40/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 29. července 2016

  • 243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Změny k 1. ledna 2016

  • 360/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP