Právní prostor

6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Novelizační dokumenty

Změny k 13. dubna 2017

  • 90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Změny k 1. července 2012

  • 142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

Změny k 1. července 2010

  • 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Změny k 1. července 2009

  • 7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 3. července 2006

  • 342/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP