Právní prostor

182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2009

  • 301/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • 7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP