Právní prostor

182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Novelizační dokumenty

Změny k 27. května 2011

  • 139/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP