Právní prostor

Konsolidované znění - 20140101 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 31. října 2009

  • 988/2009: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
  • Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( Úř. věst. L 166 ze dne 30.4.2004 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 5, svazek 5, s. 72)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP