Právní prostor

Konsolidované znění - 20140101 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 31. října 2009

  • 988/2009: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP