Právní prostor

Konsolidované znění - 20140101 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 28. června 2012

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi EU a Švýcarskem
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP