Právní prostor

328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání

Novelizační dokumenty k § 9b

Změny k 1. května 2000

  • 105/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  • 27/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP