Právní prostor

328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání

Novelizační dokumenty k § 11

Změny k 1. května 2000

  • 105/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  • 27/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Změny k 1. dubna 1998

  • 12/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 16. dubna 1993

  • 122/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP