Právní prostor

328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání

Novelizační dokumenty k § 66x

Změny k 29. září 2005

  • 377/2005 Sb. Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP