Právní prostor

91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Novelizační dokumenty k § 112

Změny k 1. ledna 2016

  • 161/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP