Právní prostor

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2018

  • 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP