Právní prostor

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Novelizační dokumenty k § 131a

Změny k 1. července 2010

  • 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP