OSWALD

187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění

Novelizační dokumenty

Změny k 18. srpna 2017

  • 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP