OSWALD

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Novelizační dokumenty k § 140

Změny k 1. ledna 2007

  • 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP