OSWALD

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Novelizační dokumenty k § 143

Změny k 1. ledna 2018

  • 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2013

  • 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Změny k 28. prosince 2009

  • 223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP