OSWALD

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Novelizační dokumenty k § 188a

Změny k 1. ledna 2013

  • 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Změny k 3. června 2008

  • 191/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP