Právní prostor

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Novelizační dokumenty k § 9a

Změny k 1. ledna 2002

  • 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP