Právní prostor

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Novelizační dokumenty k § 72

Změny k 1. července 2019

  • 32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. ledna 2018

  • 99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2005

  • 626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP