Právní prostor

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Novelizační dokumenty k § 25

Změny k 1. ledna 2014

  • 257/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
  • 303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP