Právní prostor

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Novelizační dokumenty k § 36a

Změny k 1. července 2016

  • 106/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP