Právní prostor

128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Novelizační dokumenty k § 147

Změny k 1. ledna 2011

  • 281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
  • 347/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Změny k 1. ledna 2003

  • 311/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  • 313/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 2001

  • 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP