Právní prostor

256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Novelizační dokumenty k § 23

Změny k 1. září 2017

  • 193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2003

  • 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP