Právní prostor

256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Novelizační dokumenty k § 29

Změny k 1. července 2004

  • 122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP