OSWALD

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů

Novelizační dokumenty

Změny k 1. dubna 2009

  • 52/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP