OSWALD

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů

Novelizační dokumenty k § 2

Změny k 1. ledna 2015

  • 250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Změny k 1. září 2007

  • 170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

Změny k 7. září 2004

  • 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Změny k 1. ledna 2003

  • 517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Změny k 31. května 2001

  • 177/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP