OSWALD

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů

Novelizační dokumenty k § 29

Změny k 1. července 2017

  • 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Změny k 1. ledna 2015

  • 250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Změny k 1. září 2007

  • 170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

Změny k 26. července 2004

  • 439/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 2003

  • 517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Změny k 31. května 2001

  • 177/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. října 2000

  • 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP