Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2006

  • 115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Změny k 1. ledna 1992

  • 509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP