Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. října 2000

  • 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
  • 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Změny k 1. ledna 1992

  • 509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP