Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. srpna 2010

  • 155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Změny k 1. ledna 2001

  • 367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. října 2000

  • 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
  • 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Změny k 1. srpna 1998

  • 91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů

Změny k 1. ledna 1995

  • 267/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

Změny k 1. ledna 1992

  • 509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Změny k 1. dubna 1983

  • 131/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP