Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2008

  • 230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP