Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. srpna 2010

  • 155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Změny k 8. března 2006

  • 56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2001

  • 367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. ledna 1992

  • 509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP