Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2010

  • 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Změny k 8. března 2006

  • 56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 7. září 2004

  • 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP