Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 14. června 2012

  • 170/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 23. února 2011

  • 28/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 8. března 2006

  • 56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. července 2002

  • 135/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 2001

  • 367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. ledna 1992

  • 509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP