Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2006

  • 115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP