Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. srpna 1998

  • 91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP