Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. května 1990

  • 105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
  • 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP