Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. října 1995

  • 118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP