Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 5. května 2004

  • 278/2004 Sb. Nález ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané Změna občanského zákoníku čl. II

Změny k 30. června 2001

  • 229/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony

Změny k 1. července 2000

  • 103/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 1995

  • 267/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP