Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k příloze

Změny k 18. února 2000

  • 1552/2000: Nařízení Komise (ES) č. 1552/2000 ze dne 14. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Estonska, Hongkongu, Indonésie, Litvy, Maďarska, San Marina a ThajskaText s významem pro EHP.
  • 334/2000: Nařízení Komise (ES) č. 334/2000 ze dne 14. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do MalajsieText s významem pro EHP.
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP