Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 18. května 2006

  • 741/2006: Nařízení Komise (ES) č. 741/2006 ze dne 17. května 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury

Změny k 20. dubna 2006

  • 608/2006: Nařízení Komise (ES) č. 608/2006 ze dne 19. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenského intervenční agentury

Změny k 1. října 2005

  • 1606/2005: Nařízení Komise (ES) č. 1606/2005 ze dne 30. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob slovenské intervenční agentury

Změny k 10. srpna 2005

  • 1302/2005: Nařízení Komise (ES) č. 1302/2005 ze dne 9. srpna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku slovenské intervenční agentury
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP