Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 16. února 2006

  • 258/2006: Nařízení Komise (ES) č. 258/2006 ze dne 15. února 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury

Změny k 19. ledna 2006

  • 78/2006: Nařízení Komise (ES) č. 78/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury

Změny k 17. listopadu 2005

  • 1868/2005: Nařízení Komise (ES) č. 1868/2005 ze dne 16. listopadu 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury

Změny k 9. srpna 2005

  • 1298/2005: Nařízení Komise (ES) č. 1298/2005 ze dne 8. srpna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1065/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP